plhuruczus
Select your language:
-->
Illustration

Přípravné kurzy USMLE

Příprava na zkoušku pro získání lékařského oprávnění pro zahraniční absolventy lékařských škol

Organizace Kaplan Medical, která je přední institucí v oblasti přípravy na zkoušku USMLE (United States Medical Licensure Exams), již pomohla desítkám studentů a lékařů složit lékařskou licenční zkoušku a pokračovat v úspěšné profesionální kariéře na poli medicíny. Již téměř 40 let se Kaplan Medical věnuje pomoci studentům medicíny a lékařům v přípravě na sérii zkoušek známých jako United States Medical Licensure Exams (USMLE). Tyto zkoušky jsou nezbytné pro získání lékařské rezidentury v USA a pro získání lékařského oprávnění v USA.

Cesta k získání oprávnění k praktikování medicíny na území Spojených států

Všichni lékaři, kteří chtějí získat oprávnění k praktikování medicíny na území Spojených států, jsou povinni složit všechny čtyři zkoušky United States Medical Licensing Exam® (USMLE).

Zahraniční absolventi lékařských škol (International Medical Graduates – IMG) musí získat oprávnění od Vzdělávací komise pro zahraniční absolventy lékařských škol (Educational Commission for Foreign Medical Graduates – ECFMG), které jim umožňuje ucházet se o rezidenturu v některé z nemocnic v USA.

Proto, aby zahraniční absolvent získal toto oprávnění, musí složit zkoušky USMLE - Step 1, Step 2 CK a Step 2 CS. Rezidentura trvá od 3 do 8 let v závislosti na specializaci, o niž se absolvent zahraniční lékařské školy uchází. Jedná se o placený postgraduální program, v rámci kterého zúčastnění rezidenti dostávají plat za své působení v dané nemocnici na území USA.

Přípravné kurzy na USMLE jsou strukturovány tak, aby vyhověly potřebám studentů a jsou jim nabízeny formou Live Lectures Courses (živé přípravné kurzy), Center Preparation Courses (přípravné kurzy v centrech) nebo DeluxPrep Courses (Přípravné kurzy Delux).

Přípravné kurzy Delux (Delux Prep Courses)

Tato varianta kombinuje výhodu účasti na živých přednáškových kurzech v USA s možností zopakovat si je na videozáznamech ve vlastním tempu v některém z Kaplan center. V rámci tohoto kurzu jsou nabízeny živé přednášky, několik měsíců volného přístupu do Kaplan centra podle vašeho výběru, to vše doplněno o individuální výukový systém (Personal Learning System) zahrnující i simulaci zkoušky v plném rozsahu.

Přípravné kurzy v centrech (Center Prep Courses)

Studenti, kteří nemají možnost dojíždět do některého z míst s živými přednáškami, mohou využít kurzů v některém z našich 150 center v Severní Americe či v londýnském Kaplan centru. Zde získáte přístup k videozáznamům přednášek, jež vám poskytnou možnost prostudovat si potřebné materiály a zaměřit se na ty oblasti, které byste potřebovali zdokonalit. Tento individuální studijní kurz nabízí přístup k materiálům na DVD nosičích, individuální výukový systém (Personal Learning System) a simulaci zkoušky v plném rozsahu.

Živé přípravné kurzy (Live Prep Courses)

Tyto kurzy nabízejí dynamické a interaktivní výukové prostředí, ve kterém předávají naší odborníci nejpodstatnější informace a látku pro absolvování zkoušky. Kromě vysoce přínosných přednášek je u těchto kurzů velkou výhodou interakce s odborníky a kolegy. Živé kurzy jsou v současnosti nabízeny v sedmi městech ve Spojených státech a nejnověji i v Kanadě.

Online kurzy Online prep courses

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby vám pomohly dosáhnout nejlepších výsledků při absolvování USMLE a při získání lékařské rezidentury. Kaplan Medical zde proto, aby studentům poskytl vedení a podporu nutnou k pokračování v úspěšné kariéře na poli medicíny.

Plánujte dopředu a ZAPIŠTE SE NYNÍ!

Praktikování medicíny v USA vám pomůže získat nové profesionální zkušenosti v multikulturním prostředí a povede vás správnou cestou ke splnění vašeho profesionálního snu.