plhuruczus
Select your language:
-->
Illustration

Przygotowanie do egzaminu celem uzyskania uprawnienia medycznego, przeznaczone dla zagranicznych absolwentów akademii medycznych


Organizacja Kaplan Medical jako wiodąca instytucja świadcząca przygotowania do egzaminu licencyjnego USMLE (United States Medical Licensure Exams) pomogła już wielu studentom i lekarzom w zdaniu egzaminu licencji medycznej z wyższą oceną oraz w kontynuacji kariery zawodowej w zakresie medycyny.

Już od prawie 40 lat Kaplan Medical zajmuje się pomaganiem studentom medycyny oraz lekarzom w przygotowaniach do serii egzaminów znanych pod nazwą United States Medical Licensure Exams (USMLE). Egzaminy te są niezbędne do uzyskania rezydentury medyczne w Stanach Zjednoczonych, a także do uzyskania uprawnienia medycznego w Stanach Zjednoczonych.

Droga do uzyskania uprawnienia

Wszyscy lekarze, chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza na terenie Stanów Zjednoczonych, są zobowiązani do zdania wszystkich czterech egzaminów United States Medical Licensing Exam® (USMLE). Zagraniczni absolwenci akademii medycznych (International Medical Graduates – IMG) muszą uzyskać uprawnienie od Komisji ds. Edukacji dla Zagranicznych Absolwentów Akademii Medycznych (Educational Commission for Foreign Medical Graduates – ECFMG). Aby IMG mógł uzyskać uprawnienie od ECFMG, musi zdać egzaminy USMLE Step 1, Step 2 CK oraz Step 2 CS. Gdy lekarz uzyska uprawnienie ECFMG, może ubiegać się o rezydenturę w szpitalu.


Rezydentura w szpitali na terenie USA

Rezydentura trwa od 3 do 8 lat w zależności od specjalizacji, o którą zabiega absolwent zagranicznej akademii medycznej. To honorowany program podyplomowy, w ramach którego biorący udział rezydenci otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w danym szpitalu na terenie USA.

Kursy przygotowawcze do USMLE zaprojektowano w taki sposób, aby spełniały wymagania studentów. Są oferowane w formie Live Lectures Courses (Kursy Przygotowawcze na Żywo), Center Preparation Courses (Kursy Przygotowawcze w Ośrodkach) lub DeluxPrep Courses (Kursy Przygotowawcze Delux), bądź jako kursy Combo, łączące cechy powyższych.

Kursy Przygotowawcze Deluxe (Deluxe Prep Courses)

Opcja ta łączy zalety uczestniczenia na żywo w kursach wykładowych w USA oraz elastyczności powtarzania materiału wideo w tempie odpowiednim do własnych potrzeb w którymś z ośrodków Kaplan Center. W ramach kursu oferowane są wykłady na żywo, kilka miesięcy nieograniczonego dostępu do wybranego ośrodka Kaplan Center i w dodatku indywidualny system nauczania (Personal Learning System), w którego skład wchodzi również symulacja egzaminu w pełnym zakresie.

Online Courses

Online prep courses

Kursy Przygotowawcze w Ośrodkach (Center Prep Courses)

Studenci, którzy nie posiadają możliwości dojeżdżania do któregoś z punktów oferujących wykłady na żywo, mogą skorzystać z kursów w którymś z naszych 150 ośrodków w Ameryce Północnej lub w londyńskim ośrodku Kaplan Center. Studenci otrzymują dostęp do nagrań wideo wykładów, co daje elastyczność studiowania materiału w wybranym ośrodku Kaplan Center, a także możliwość skupienia się na temacie wymagającym dalszego pogłębienia. Indywidualny kurs studiowania oferuje dostęp do materiałów na nośnikach DVD, indywidualny system nauczania (Personal Learning System) oraz symulację egzaminu w pełnym zakresie.

Kursy Przygotowawcze na Żywo (Live Prep Courses)

Wykłady oferują dynamiczne i interakcyjne środowisko nauczania, w którym nasi specjaliści przekazują najbardziej istotne informacje oraz materiał niezbędny do zdania egzaminu. Obok dużej wartości wykładów, istotną zaletą kursów jest interakcja ze specjalistami i kolegami. Obecnie kursy na żywo oferowane są w siedmiu miastach Stanów Zjednoczonych, a ostatnio również w Kanadzie.

Uwaga: Kursy przygotowawcze na żywo w Stanach Zjednoczonych są przeznaczone wyłącznie dla rezydentów na terenie Stanów Zjednoczonych. Dla studentów posiadających wizy do Stanów Zjednoczony są przeznaczone kursy przygotowawcze w ośrodkach oraz kursy przygotowawcze Delux.

Nasze kursy są zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby pomóc Ci w osiągnięciu najlepszych wyników podczas zdawania USMLE, a także aby udzielić cennych wskazówek dotyczących zapewnienia rezydentury. Nasi pracownicy to doświadczeni specjaliści, których zadaniem jest udzielanie studentom odpowiedniej pomocy i wsparcia niezbędnego do kontynuacji kariery zawodowej w zakresie medycyny. Planuj z góry, ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Podczas wykonywania zawodu lekarza w Stanach Zjednoczonych można uzyskać nowe doświadczenia zawodowe w środowisku wielokulturowym i znaleźć właściwą drogą prowadzącą do spełnienia swojego marzenia zawodowego.